Välkommen till Lugn&Ro Akademin

President

Samhället behöver fler entreprenörer som brinner för sina idéer i synnerhet inom vård och omsorg. Vår ambition är att stimulera mångfald och rekrytera kompetenser från alla delar av samhället. Inte minst finns det en stor outnyttjad kunskapskälla och talanger hos kvinnor och invandrare där deras inre lust och förmåga till entreprenörskap borde stärkas. Är du en av dem? Hos oss på Lugn&Ro Akademin kan du vara med att utveckla dina egna ideér eller vara med att utveckla våra idéer. Innovationer kan vara allt från mindre förbättringar till stora visioner. Målet är att det kommer till användning inom vård och omsorg oavsett om det är inom privata eller offentliga sektorn. Skicka in din ansökan till oss så tar vi det en steg vidare.

President Signature

Ordf, Fil.Dr, MBA

0
Grundat År

0+
Projekt

0
Studenter/innovatörer

Från Inspiration
till Implementation

Det är lätt att inspireras av ideér, men det gäller att realisera dem så de kommer till nytta

OM OSS

Vad brinner du för?

Vi arbetar inom flera områden framförallt inom primärvården.Programområdena överlappar ofta och där är det också som mest spännande

PROGRAM
Äldreomsorgen i Sverige är kommunaliserad med biståndsbedömda insatser reglerad av Socialtjänstlagen. Ca 200 000 personer arbetar i äldreomsorgen som omfattar framförallt boende på särskilt boende (ca 90 000 personer) eller hemtjänst (ca 220 000 personer).
Vanliga bistånd för att kunna bo kvar hemma är trygghetslarm, enklare servicetjänster (tvätt och städ m.m) eller omvårdnadshjälp (dygnsberoende insatser, hygien etc). Ofta har den äldre även hjälp av sjukvården med olika delegerade insatser från primärvården (mediciner, omläggningar m.m).
Primärvården är första linjens sjukvård och arbetar enligt LEON principer (Lägsta Effektiva OmhändertagandeNivån). I vardaglig mun är det en husläkarmottagning/vårdcentral där läkare och sjuksköterskor arbetar.
I hemsjukvården arbetar personal från både primärvården (sjuksköterskor) och hemtjänsten (personal med delegerade insatser). Insatser kan vara enstaka eller över en längre tid. Typiska insatser är medicingivningar, såromläggningar och diabetesbehandlingar. Hemsjukvård får den som har svårt att ta sig till en vårdcentral.
Med diagnostik avses här t.ex typisk diagnostik som görs på en vårdcentral eller i hemsjukvården där man mäter hälsotillstånd hos patienten. Det kan vara att mäta blodsocker, syretryck, puls m.m lokalt eller på distans men också även övervakning kopplade till larmfunktioner.
Med smarta IT-verktyg avses ofta sådana som bättre kan tillgängliggöra vården för den enskilde patenten och skapa en effektivare arbetsmiljö för personalen. Det kan även inbegripa smart schemaläggning, patientmonitering, behandlingsscheman, sociala digitala verktyg, kommunikation, automatiseringar m.m

Campus

Lugn&Ro Akademin ligger på Campus Roslagen som expanderar som utbildningsplats för studenter i Stockholms Län. Lugn&Ro Akademin är ett verksamhetsområde hos Lugn&Ro Sverige AB


Vad tycker studenterna om Campus Roslagen?

Lyssna på studenter som går olika utbildningar på Campus Roslagen i Norrtälje. Vad tycker de om området och studiemiljön?

KONTAKTA OSS

Ansök nu!

Här kan du skicka in din ansökan. Vi tar emot ansökningar löpande

ANSÖKNINGAR